Alaska Xbase++

Alaska Xbase++
Programiranje u Xbase++

12. 07. 2014.

1.9 Alaska Xbase++ Fontovi i ADS server


KADA SE DBF FAJL PRENESE SA ADS SERVERA U LOKAL

1.U Radu sa DBF fajlom koji se nalazi na računaru serveru - Fajlu se pristupa iz aplikacije koja se nalazi na računaru klijentu a preko ADS Local ili Remote servera. U fajl se upiše:
REPLACE  TEST->OPIS1  WITH "Đ đ Š š Ž ž Ć ć Č č L l"
REPLACE  TEST->OPIS2  WITH "ŠKOLA ĐAČKI ČASOVI Lala Čačak"

Prikaz sadržaja polja TEST->OPIS1 i TEST->OPIS2 iz browsera

 Prikaz u ANSI 32 browseru Alaska Xbase:

2. Sada se DBF fajl sa servera prebaci u neki eksterni neumreženi lokalni računar.  Ovde se sada Radi sa DBF fajlom koji se nalazi u lokalnom računaru  -  Fajlu se pristupa iz aplikacije koja se nalazi u istom lokalnom računaru, a za pristup falu ne koristi se ADS Local ili Remote server


Prikaz u ANSI 32 browseru Alaska Xbase:

prikaz u OEM 16 bitnom browseru Clipper 87:
Ovaj prikaz u lokalnom računaru koriguje se izmenom podataka u bazi podataka u lokalnom računaru odnosno u fajlu TEST.DBF sa:

SET CHARSET TO OEM
cOPIS1  :=  ConvToOemCP(TEST->OPIS1)
cOPIS2  :=  ConvToOemCP(TEST->OPIS2)
REPLACE TEST->OPIS1 WITH cOPIS1
REPLACE TEST->OPIS2 WITH cOPIS2
SET CHARSET TO ANSI

Posle ove izmene baze podataka koja se nalazi u lokalnom računaru, korekcijom  koja se vrši iz aplikacije startovane u lokalnom računaru, prikaz u browseru u lokalnom računaru  je ispravan:


Prikaz u ANSI 32 browseru Alaska Xbase:


KADA SE DBF FAJL PRENESE IZ LOKALA U ADS SERVER

1.U Radu sa DBF fajlom koji se nalazi na lokalnom računaru koji nije umrežen a Fajlu se pristupa iz aplikacije koja se nalazi na lokalnom računaru i za pristup se ne koristi ADS Local ili Remote server. U fajl se upiše:
REPLACE  TEST->OPIS1  WITH "Đ đ Š š Ž ž Ć ć Č č L l"
REPLACE  TEST->OPIS2  WITH "ŠKOLA ĐAČKI ČASOVI Lala"

Prikaz sadržaja polja TEST->OPIS1 i TEST->OPIS2 iz browsera


Prikaz u ANSI 32 browseru Alaska Xbase:

2. Sada se DBF fajl sa lokalnog računara prebaci na računar server u bazu podataka koja je na serveru a kojoj se na dalje pristupa sa umreženog i udaljenog računara klijenta iz aplikacije koja je na tom računaru klijentu.  Ovde se sada Radi sa DBF fajlom koji se nalazi u računaru serveru a  Fajlu se pristupa iz aplikacije koja se nalazi u računaru klijentu, a za pristup fajlu koristi se ADS Local ili Remote server


Prikaz u ANSI 32 browseru Alaska Xbase:

Ovaj prikaz u lokalnom računaru koriguje se izmenom podataka u bazi podataka na serveru odnosno u fajlu TEST.DBF sa:

SET CHARSET TO ANSI
cOPIS1  :=  ConvToAnsiCP(TEST->OPIS1)
cOPIS2  :=  ConvToAnsiCP(TEST->OPIS2)
REPLACE TEST->OPIS1 WITH cOPIS1
REPLACE TEST->OPIS2 WITH cOPIS2
SET CHARSET TO ANSI

Posle ove izmene baze podataka koja se nalazi u računaru serveru, korekcijom  koja se vrši iz aplikacije startovane u lokalnom računaru ili u server računaru, prikaz u browseru u lokalnom računaru  je ispravan:


Prikaz u ANSI 32 browseru Alaska Xbase:
KODOVI
Kodovi YU znakova su:

Đ
đ
Š
š
Ž
ž
Ć
ć
Č
č
208
240
138
154
142
158
198
230
200
232
D0
F0
8A
9A
8E
9E
C6
E6
C8
E8

Kada je DBF fajl prenet iz Local računara na ADS Server računar treba konvertovati prvi red u drugi red:
Đ
đ
Š
š
Ž
ž
Ć
ć
Č
č
D1
D0
E6
E7
A6
A7
8F
86
AC
9F
D0
F0
8A
9A
8E
9E
C6
E6
C8
E8

BLAGOJE: ???
Kada je DBF fajl prenet iz ADS Server računara na local računar treba konvertovati prvi red u drugi red:
Đ
đ
Š
š
Ž
ž
Ć
ć
Č
č
D0
F0
8A
9A
8E
9E
C6
E6
C8
E8
D1
D0
E6
E7
A6
A7
8F
86
AC
9F

XBASE:
Kada je DBF fajl prenet iz ADS Server računara na local računar treba konvertovati prvi red u drugi red:
Đ
đ
Š
š
Ž
ž
Ć
ć
Č
č
F0
AD
D5
DC
C4
D7
C3
8A
4C
C0
D1
D0
E6
E7
A6
A7
8F
86
AC
9F

ovu konverziju radi program XFONT.EXE (Dragan Blagojević) http://xfont.dragan-blagojevic.net/
C PROGRAM XFONT.EXE
ZA BRZO PREVOĐENJE SVIH DBF FAJLOVA U ZADATOM FOLDERU
Program Xfont.exe u Xbase++ .dbf tabelama zamenjuje određene karaktere u zavisnosti od načina na koji se poziva.
Zbog čega i u kojim slučajevima treba izvršiti zamenu karaktera u dbf tabelama možete pročitati u tekstu YU FONTOVI i Xbase++.
NAPOMENA: Navedeni su Hex kodovi znakova koji se zamenjuju.
 
Tehnologije na koje se program odnosi: 
Alaska Xbase++, Clipper, dbf, Advantage Database Server, Open Watcom C. 
Autor programa: 
Dragan BLAGOJEVIĆ, dipl ing.
dragan.blagojevic@eunet.rs
UPOTREBA
Xfont
Poziv bez parametara, konverzija svih fajlova u tekućem direktorijumu na osnovu prvog pronađenog fajla.
Xfont 1
Konverzija svih fajlova u tekućem direktorijumu iz LOCAL u SERVER.
Xfont 2
Konverzija svih fajlova u tekućem direktorijumu iz SERVER u LOCAL.
Xfont 1 ime.dbf
Konverzija fajla ime.dbf iz LOCAL u SERVER.
Xfont 2 ime.dbf
Konverzija fajla ime.dbf iz SERVER u LOCAL.

Naša dodatna latinična slova


KARAKTER
UTF-8
IZGLED
ASC
HEXADEC
HEX
OKTALNO
OCT
DECIMAL
XML
DECIMAL
CHR
U+0106
Ć
0xC4 0x86
304\206
Ć
196\134
U+0107
ć
0xC4 0x87
304\207
ć
196\135
U+010C
Č
0xC4 0x8C
304\214
Č
196\140
U+010D
č
0xC4 0x8D
304\215
č
196\141
U+0110
Đ
0xC4 0x90
304\220
Đ
196\144
U+0111
đ
0xC4 0x91
304\221
đ
196\145
U+0160
Š
0xC5 0xA0
305\240
Š
197\160
U+0161
š
0xC5 0xA1
305\241
š
197\161
U+017D
Ž
0xC5 0xBD
305\275
Ž
197\189
U+017E
ž
0xC5 0xBE
305\276
ž
197\190


Nema komentara: